PARKON 2021

XVIII Parkon konferencija će biti održana od 24. do 26. februara 2021. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu