O Konferenciji

PARkon Konferencija o parkiranju ima za cilj da artikuliše aktuelne informacije u ovoj oblasti, kao i promociju same delatnosti parkiranja. Konferencija svojim radom, kroz predavanja i tribine, aktealizuje probleme vezane za parkiranje i aktivno učestvuje u realizaciji i predlaganju određenih zakonodavnih normi koje se tiču parking delatnosti. Pre svega se ovo odnosi na novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju, Zakon o komunalnim delatnostima, kao i na Zakon koji se odnosi na javno privatno partnerstvo.

Ideja PARkon Konferencije je da uveže sve one delatnosti i privredne grane koje imaju bliskosti sa osnovnom delatnošću, od proizvođača znakova, preko softvera, naučnih radnika, do proizvođača specijalnih vozila, dodatne opreme i sl.

Konferencija je mesto gde se susreću i razmenjuju određena iskustva, kao i mesto gde se dogovaraju potrebe i poslovi koji se tiču same delatnosti.

Svojom ozbiljnošću u organizaciji i aktuelnim temama koje prati, Konferencija okuplja sve više učesnika, kao i sve veći broj zainteresobanih sponzora rada Konferencije, koji sebe vide kao deo celokupne i veoma dobro umrežene priče o parkiranju i svih privrednih grana koje se oslanjaju na ovu delatnost.


PARKON - proleće 2017. HOTEL "Izvor" - Aranđelovac

10 - 12. Maj 2017.

Konferencija jesen 2016 Aranđelovac

Koferencija jesen 2016 održana je od 19. do 21. oktobra u Aranđelovcu. Spisak učesnika konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija jesen 2015 Borsko jezero

Koferencija jesen 2015 održana je od 07. do 09. oktobra na Borskom jezeru. Spisak učesnika konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija proleće 2015 Borsko jezero

Koferencija proleće 2015 održana je od 18. do 20. marta na Borskom jezeru. Spisak učesnika konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija jesen 2014 Zlatibor

Koferencija jesen 2014 održana je od 15. do 17 oktobra na Zlatiboru. Spisak učesnika konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija jesen 2013 Zlatibor

Koferencija jesen 2013 održana je od 23. do 25. oktobra na Zlatiboru. Spisak učesnika konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija proleće 2013 Zlatibor

Koferencija proleće 2013 održana je od 9. do 11. maja na Zlatiboru. Spisak učesnika konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija jesen 2012 Kopaonik

Koferencija jesen 2012 održana je od 14. do 17. novembra na Kopaoniku. Plan i program jesenje konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija jesen 2011 Srebrno jezero

Koferencija jesen 2011 održana je od 13. do 15. oktobra na Srebrnom jezeru. Plan i program jesenje konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija proleće 2011 Palić

Koferencija proleće 2011 održana je od 17. do 19. marta na Paliću. Plan i program prolećne konferencije možete preuzeti ovde.

Konferencija jesen 2010 Palić

Koferencija jesen 2010 održana je od 4. do 6. novembra na Paliću. Plan i program jesenje konferencije možete pogledati ovde.

Konferencija proleće 2010 Palić

Koferencija proleće 2010 održana je od 26. do 28. marta na Paliću. Plan i program prolećne konferencije možete pogledati ovde.

Konferencija 2009 Andrevlje

Konferencija o parkiranju održana je od 14. do 16. juna 2009. godine, a upravo tih dana u skupštini Srbije tekla je rasparava o novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju. Nezadovoljni nekim zakonskim rešenjima koja se odnose na parkiranje, učesnici skupa su podneli određen broj amandmana na novi Zakon i velika većina ovih predloga je i prihvaćena. Sve ovo govori i o samoj težini održane Konferencije, govori o njenoj ozbiljnosti i naravno o uticanju na zakonske regulative koje se tiču direktno našeg rada u ovim preduzećima. Više o konferenciji 2009. pročitajte ovde.