PARKON 2021

XIX Parkon konferencija će biti održana od 1. do 3. decembra 2021. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu