PARKON 2021

XIX Parkon konferencija je održana od 1. do 3. decembra 2021. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu
U sklopu konferencije je obeleženo i 20 godina Udruženja parkirališta Srbije