PARKON 2021

XVIII Parkon konferencija će biti održana od 19. do 21. maja 2021. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu