PARKON 2020

XVIII Parkon konferencija će biti održana od 02. do 04. decembra 2020. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu