PARKON 2018

XVI Parkon konferencija je održana 13.12.2018 u hotelu Crowne Plaza u Beogradu