PARKON 2019

XVII Parkon konferencija će biti održana od 11.12 do 13.12.2019 u hotelu Izvor u Aranđelovcu