PARKON 2019

XVII Parkon konferencija je održana od 11.do 13. decembra 2019. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu