PARkon konferencija – Kopaonik, jesen 2012.

Teme obrađene na konferenciji jesen 2012:

TEMA 1 – „Povećanje PDV-a i uticaj na cene komunalnih usluga
Biljana Bujić, direktor „KPMG“ Beograd

TEMA 2 – „Cena parkiranja kao izvorni prihod lokalne samouprave ili prihod preduzeća (taksa i naknada)
Milan Marjanović, JKP „Parking servis“ Novi Sad

TEMA 3 – „Zakonodavna aktivnost u oblasti komunalnih delatnosti“ – Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Nacrt Zakona o javnim preduzećima, Nacrt Zakona o zateznoj kamati i Nacrt Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Tatjana Ercegović Petrić, Privredna Komora Srbije

TEMA 4 – „Pravna norma za postavljanje uređaja za blokadu (lisice) – iskustva iz prakse
Saša Gavrilović, JKP „Parking servis“ Kragujevac

TEMA 5 – „Javno privatno partnerstvo, iskustva iz prakse: izgradnja javne podzemne garaže u Šapcu
Dragan Ninković, JKP „Parking Šabac“

TEMA 6 – „Saradnja sa saobraćajnom i komunalnom inspekcijom – iskustva iz prakse

TEMA 7 – „Primena zakona o izvršnom postupku i saradnja „Parking servis-a“ sa privatnim sudskim izvršiteljima
Nenad Vučelja , JKP „Parking servis“ Novi Sad

Program konferencije

Prezentacije održane na konferenciji možete preuzeti u nastavku

TEMA 1:
Mogućnost naplate lokalne komunalne takse ukoliko se parkiranje plaća SMS-om

Milan Marjanović, JKP „Parking servis“ Novi Sad

TEMA 2:
PDV i cene komunalnih usluga

Biljana Bujić, KPMG Beograd

TEMA 3:
Javno privatno partnerstvo, iskustva iz prakse: Izgradnja javne podzemne garaže u Šapcu

Dragan Ninković, JKP „Parking Šabac“

Predstavljаnje zlatnog sponzora „JMD“ – Pančevo

Predstavljаnje zlatnog sponzora „ATRIKOD“ – Kruševac

Datum održavanja

14. – 17. novembar 2012.

Mesto održavanja

MK Mountain Resort – Kopaonik

Smeštaj učesnika, delegata i sponzora

Family hotel Angella – Kopaonik
Grand hotel & spa – Kopaonik

Sponzori

konferencije

GENERALNI SPONZOR

Zlatni sponzori

 

Bronzani sponzori

Učesnici konferencije

-JP Komunalac, Ruma
-JKP Zaječarparking, Zaječar
-JKP Parking servis, Jagodina
-JKP Parking servis, Kragujevac
-JKP Higijena, Pančevo
-JKP Parking servis, Čačak
-Privredna komora Srbije, Beograd
-Lokalna samouprava, Kanjiža
-JKP Parking servis, Stara Pazova
-JKP Parking servis, Smederevo
-JKP Parking servis, Subotica
-JKP Parking servis, Niš
-JKP Bioktoš, Užice
-Parking servis, Herceg Novi
-JP Poslovni centar, Aleksandrovac
-Udruženje parkirališta Srbije, Beograd
-JKP Parking servis, Novi Sad

© 2022 PARkon - Regionalna konferencija o parkiranju. Sva prava zadržana. Website by CONNECTIONS