PARkon konferencija – Andrevlje, proleće 2009.

„Postoji uvek način da se nešto reši i ne slažem se s time da je nemoguće bilo šta uraditi. Sve je moguće, pitanje je vremena i novaca. Nešto smo ove godine utanjili sa parama, ali, ovaj, evo imamo bar vremena da razmislimo o tome. Upravo ovaj skup, ovaj, na kome se nalazimo, mislim da će rezultovati dobrim idejama i dobrim rešenjima. Jer, imali smo prilike u uvodnoj reči da čujemo probleme različitih gradova i kako se narod dovija na različite načine, na ivici zakona. Predlog, na žalost, novog zakona je takav da nam ne ide uopšte na ruku. Verovatno ga je pisao neko ko ne razmišlja uopšte o saobraćaju i parkiranju. Na žalost, mislim da ima puno grešaka i da će biti puno lomova u lokalnim samoupravama, u gradovima, uopšte u saobraćaju. Dozvoliti parkiranje na pešačkoj stazi ako ne postoji nikakva oznaka, ili definisati neke stvari drugačije nego što bi to inače trebalo da bude, a u osnovi zakona stoji da to ipak mora biti drugačije, mislim da je nedopustivo.“
Siniša Bubnjević, Član Gradskog Veća zadužen za saobraćaj

„Svuda postoje problemi i ja mislim da je ovo najbolji način da ta iskustva razmenimo i da iskustva drugih gradova primenimo kod nas, kako bi unapredili ceo sistem. Ova Konferencija je pokazala da su problemi parkiranja veoma ozbiljni komunalni problemi u svim sredinama, i u velikim i u malim gradovima. Ovo što smo čuli na Konferenciji sigurno će pomoći da bolje rešavamo ove probleme u svojim sredinama. Konferencija je pokazala potrebu za jednim jakim i praktičnim udruženjem svih nas koji se bavimo problemima parkiranja, jer postojeće udruženje ne pokazuje dovoljno inicijative. Isključivo zajednički nastup može doneti odgovarajuće promene i rezultate.“
Dragan Vučković, direktor JKP „Parking servis“ Niš

Rezultati Konferencije 2009

Konferencija o parkiranju održana je od 14 do 16 juna 2009. godine, a upravo tih dana u skupštini Srbije tekla je rasparava o novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju. Nezadovoljni nekim zakonskim rešenjima koja se odnose na parkiranje, učesnici skupa su podneli određen broj amandmana na novi Zakon i velika većina ovih predloga je i prihvaćena. Sve ovo govori i o samoj težini održane Konferencije, govori o njenoj ozbiljnosti i naravno o uticanju na zakonske regulative koje se tiču direktno našeg rada u ovim preduzećima. U nastavku možete pogledati prihvaćene amndmane na novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju.

AMANDMAN BROJ 1
U članu 7, ispod tačke 7, dodaje se nova tačka 8 koja glasi:
protivpožarni put je posebno obeležni uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

AMANDMAN BROJ 2
Ispod tačke 25 dodaje se tačka 26 koja glasi:
trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave.

AMANDMAN BROJ 3
Član 66 koji glasi Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo, dopunjava se tako što se ispred tačke 14 dodaju tačke 15, 16 i 17 koje glase:
15) na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu,
16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja,
17) na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama

AMANDMAN BROJ 4
U članu 270 predlažemo da stav 3 glasi:
Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova neće registrovati vozilo, odnosno izdati registracionu nalepnicu, ukoliko ima saznanja da fizičko lice (osim preduzetnika), podnosilac zahteva za registraciju, odnosno izdavanje registracione nalepnice, nije izmirilo sve novčane obaveze povodom učinjenih prekršaja, odnosno krivičnih dela propisanih ovim zakonom, ili povodom povrede odredaba lokalnih propisa vezanih za poslove saobraćaja.

AMANDMAN BROJ 5
U članu 278 koji glasi:
Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja,
Potrebno je dopuniti tačku 12 tako da glasi:
Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su:
uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

U istom članu predlažemo da stav 2 glasi:
Mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 1), 4), 5), 6), 9), 10), 11) i 12) ovog člana nalaže i preduzima policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 2), 3), 7) i 8) ovog člana nalaže i preduzima teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugi organ ovlašćen ovim zakonom. Mere iz stava 2. tačka 13) ovog člana nalažu i preduzimaju policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, odnosno ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za saobraćaj.
Izuzetno mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana mogu se poveriti ovlašćenom pravnom licu ili preduzetniku kojem je aktom nadležnog državnog organa poverena delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta.

AMANDMAN BROJ 6
U stavu 296 potrebno je dodati novi stav koji bi glasio:
Ukoliko policijski službenik i nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje se dostavlja licu koje obavlja uklanjanje vozila koje isto postavlja na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču.

Mediji i konferencija proleće 2009.

Rešavanje problema parkiranja u gradovima
(NS razglednice, RTV1 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 
(Info, Kanal9 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009
(Radio 021, 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 
(Akcenti, TV Most 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009
(Novi Sad i gradovi Vojvodine, Radio Novi Sad 26.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 (Bubnjević)
(Radio 021, 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 (Bubnjević)
(Radio 021, 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 (Bubnjević)
(Radio 021, 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 (Bubnjević)
(Radio 021, 15.05.2009.)

Konferencija o parkiranju – Srbija 2009 (Bubnjević)
(Radio 021, 15.05.2009.)

Datum održavanja

14. – 16. jun 2009.

Mesto održavanja

Centar za privredno tehnološki razvoj Vojvodine (CEPTOR), Andrevlje

Sponzori

konferencije

SPONZORI KONFERENCIJE

 

Učesnici konferencije

-JKP Parking Servis, Niš
-JKP Parking Servis, Sombor
-Opština Loznica, Loznica
-JP Direkcija za izgradnju opštine Inđija, Inđija
-JP Parking Servis, Pirot
-Opštinska Uprava Pirot, Pirot
-JKP Parking Servis, Novi Sad
-JKP Pijace i Parkinzi, Zrenjanin
-JKP Parking, Šabac
-Direkcija za izgradnju opštine Užice, Užice
-JKP Komunalprojekt, Bačka Palanka
-Opština Bačka Palanka, Bačka Palanka
-JKP Komunalije, Sremska Mitrovica
-JKP Parking Servis, Požarevac
-D.O.O. Parking Sistem i Garaže, Beograd
-JKP Parking, Subotica
-JKP Parking Servis, Kragujevac
-Poslovni Centar Kruševac, Kruševac
-DP 2. Oktobar, Vršac

© 2022 PARkon - Regionalna konferencija o parkiranju. Sva prava zadržana. Website by CONNECTIONS