PARkon konferencija – jesen 2017, Arandjelovac – tema 2

PARkon konferencija - jesen 2017, Arandjelovac - tema 2

PARkon konferencija – jesen 2017, Arandjelovac – tema 2