PARkon konferencija – jesen 2017, Arandjelovac – tema 5

PARkon konferencija - jesen 2017, Arandjelovac - tema 5

PARkon konferencija – jesen 2017, Arandjelovac – tema 5