PARkon konferencija – jesen 2017, Arandjelovac – tema 6

PARkon konferencija - jesen 2017, Arandjelovac - tema 6

PARkon konferencija – jesen 2017, Arandjelovac – tema 6