PARkon konferencija – Aranđelovac, proleće 2017.

Više od 100 predstavnika opština, javnog i privatnog sektora iz domena parkiranja i usluga je posetilo ovaj događaj koji je trajao tri dana. U potpuno drugačijem pristupu PARkon je istakao neke od najbitnijih tema koje se tiču industrije parkiranja u Srbiji, regionu Balkana i u Evropi.

PARkon je dizajniran na takav način da izvrši zadatak do sada najvećeg edukativnog događaja ovog tipa i da prenese poruku modela poslovnog uspeha na međunarodnom tržištu.

Program konferencije

Spisak tema na konferenciji proleće 2017.

TEMA 1:
Izmene i dopune Zakona o komunalnim delatnostima

Irena Dukanac, Udruženje za komunalnu delatnosti, PKS

TEMA 2:
Savremeni aspekti izgradnje spratnih javnih garaža od prednapregnutih armirano-b etonskih ploča

Goran Tomić, PARkon stručni konsultant

TEMA 3:
Elektronska povlašćena parking karta

Nikola Marjanović i Miodrag Kostić, JKP Parking servis Beograd

TEMA 4:
Iskustva iz okruženja – Osijek-Hrvatska

Denis Vukadinović, član NO Hrvatske Parking Udruge

TEMA 5:
Povećanje efikasnosti parking kontrole primenom novih tehnologija

Prof. dr Stevan Stankovski, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju

TEMA 6:
Obeležavanje parking mesta hladnom plastikom – iskustvo iz prakse

Marija Papović, JKP Parking servis Požarevac

TEMA 7:
Efekti uvođenja sistema za iznajmljivanje javnih gradskih bicikala na teritoriji Grada Novog Sada

Andrej Matijević, JKP Parking servis Novi Sad

Datum održavanja

10. – 12. maj 2017.

Mesto održavanja

Hotel IZVOR , Aranđelovac

Sponzori

konferencije

Specijalni sponzor

Sponzori

ada system

Učesnici konferencije

-Privredna komora Srbije
-Hrvatska parking udruga
-FTN Novi Sad
-JKP Parking servis Beograd
-JKP Parking servis Novi Sad
-JKP Parking servis Niš
-JKP Parking servis Čačak
-JKP Pijace i parkinzi Zrenjanin
-JKP Parking Subotica
-Parking servis Jagodina A.D.
-JKP Čistoća Stara Pazova
-JKP Parking servis Požarevac
-JP Poslovni centar Kruševac
-JKP Komunalije Sremska Mitrovica
-JKP Napredak Soko Banja
-JKP Vidrak Valjevo
-JKP Parking servis Novi Pazar
-Metroparking DOO Beograd
-JKP Drugi oktobar Vršac
-JKP Čistoća Kraljevo
-Nacionalna asocijacija čistoća Srbije – ASWA
-JKP Parking servis Kragujevac
-JP za upravljanje putevima i parkiralištima
-Inđija put
-Opštinska uprava Bačka Palanka
-JKP Standard Šid
-JKP Belilo Sremski Karlovci
-JP Komunalac Bečej
-Elektromodul DOO
-Parkinzi Opštine Centar Skopje – Makedonija
-JP Parkirališta Strumica – Makedonija
-JP Parking serv is Herceg Novi – Crna Gora
-Sofia Urban Mobility Centre – Bulgaria
-Euro Parking Collection plc – UK
-Balkan Hidraulik DOO
-Palisada DOO
-ADA Computers
-Prodres DOO
-PSC Mobile Solutions DOO
-Model 5 DOO
-Parkeon – France
-Q – Free Elcom
-Nova Oprema DOO
-Prokomsoft DOO
-Palfinger Srbija

© 2022 PARkon - Regionalna konferencija o parkiranju. Sva prava zadržana. Website by CONNECTIONS