Pravni okvir za uspešnu primenu sistema kontrole naplate parkiranja pomoću optičkog prepoznavanja registarskih oznaka – Jasmina Vranić

Pravni okvir za uspešnu primenu sistema kontrole naplate parkiranja pomoću optičkog prepoznavanja registarskih oznaka - Jasmina Vranić

Pravni okvir za uspešnu primenu sistema kontrole naplate parkiranja pomoću optičkog prepoznavanja registarskih oznaka – Jasmina Vranić