PARkon konferencija – jesen 2012, Kopaonik – prezentacija 3