PARkon konferencija – Zlatibor, jesen 2013.

Više od 100 predstavnika opština, javnog i privatnog sektora iz domena parkiranja i usluga je posetilo ovaj događaj koji je trajao tri dana. U potpuno drugačijem pristupu PARkon je istakao neke od najbitnijih tema koje se tiču industrije parkiranja u Srbiji, regionu Balkana i u Evropi.

PARkon je dizajniran na takav način da izvrši zadatak do sada najvećeg edukativnog događaja ovog tipa i da prenese poruku modela poslovnog uspeha na međunarodnom tržištu.

Program konferencije

Spisak tema na konferenciji jesen 2013.

TEMA 1:
Aktuelne inicijative za poboljšanje sistemskih rešenja u komunalnoj oblasti (Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o javnoj svojini, Zakon o rokovima plaćanja, Zakon o poštanskom saobraćaju…)

Miloš Dimitrijević, Privredna komora Srbije

TEMA 2:
Analiza poslovanja komunalne privrede u Srbiji u poslednje 4 godine i formiranje cena usluga i pozicija parking servisa u mešovitim komunalnim preduzećima koja obavljaju više raznorodnih delatnosti

Lazar Krnjeta, „Komdel“ – Beograd

TEMA 3:
Predstavljanje predloga jedinstvene metodologije cena komunalnih uslugaa SKGO sa posebnim osvrtom na parking servise

prof. Milorad Filipović, Ekonomski fakultet, Beograd

TEMA 4:
Naplata potraživanja po osnovu izdatih doplatnih karata za vozila koja su u vlasništvu lizing kuća i za vozila sa stranim registarskim oznakama

Dragan Jovanović, JKP Parking Servis Novi Sad

TEMA 5:
Video pauk – iskustva iz prakse

JKP Parking Servis Niš

TEMA 6:
Nanoviji trendovi u industriji parkiranja

Dragan Jovanović, JKP Parking Servis Novi Sad

Predstavljanje sponzora:
JMD

Datum održavanja

23. – 25. oktobar 2013.

Mesto održavanja

Hotel MONA ****, Zlatibor

Sponzori

konferencije

Zlatni sponzor

Srebrni sponzor

Bronzani sponzori

Učesnici konferencije

-Parking Šabac, Šabac
-Higijena, Pančevo
-Parking servis, Obrenovac
-Drugi oktobar, Vršac
-Parking servis, Niš
-Poslovni centar, Kruševac
-Metroparking, Beograd
-Parking servis, Novi Sad
-Parking servis, Jagodina
-Usluga, Ćuprija
-Čistoća, Novi Pazar
-Lazarevac, Lazarevac
-Komunalije, Sremska Mitrovica
-Bioktoš, Užice
-JMD – zlatni sponzor Pančevo
-Model 5 – srebrni sponzor Beograd
-GFP – bronzani sponzor Beograd
-Coface – bronzani sponzor Beograd

© 2022 PARkon - Regionalna konferencija o parkiranju. Sva prava zadržana. Website by CONNECTIONS