PARkon konferencija – Zlatibor, proleće 2013.

Više od 100 predstavnika opština, javnog i privatnog sektora iz domena parkiranja i usluga je posetilo ovaj događaj koji je trajao tri dana. U potpuno drugačijem pristupu PARkon je istakao neke od najbitnijih tema koje se tiču industrije parkiranja u Srbiji, regionu Balkana i u Evropi.

PARkon je dizajniran na takav način da izvrši zadatak do sada najvećeg edukativnog događaja ovog tipa i da prenese poruku modela poslovnog uspeha na međunarodnom tržištu.

Pregled učesnika konferencije

Spisak tema na konferenciji proleće 2013.

TEMA 1:
Sistemski okvir u kome posluju javna komunalna preduzeća

Lazar Krnjeta, „Komdel“ – Beograd

TEMA 2:
Uređaji za blokiranje vozila (lisice)

JKP Parking servis Obrenovac

TEMA 3:
Metodologija normiranja rada kontrolora i posada pauk vozila

Dragan Jovanović, JKP Parking Servis Novi Sad

Datum održavanja

09. – 11. maj 2013.

Mesto održavanja

Hotel MONA ****, Zlatibor

Sponzori

konferencije

Bronzani sponzori

Učesnici konferencije

-Parking servis Sombor, Sombor
-JKP Senta, Senta
-DP 2 oktobar, Vršac
-Parking Servis Stara Pazova
-PC Aleksandrovac, Aleksandrovac
-JKP Parking, Subotica
-JKP Parking Šabac, Šabac
-KJP Usluga, Ćuprija
-Privredna komora Srbije, Beograd
-JKP Komunalprojekt, Bačka Palanka
-KJP Zlatibor, Zlatibor
-JKP Parking servis, Obrenovac
-JKP Zaječarparking, Zaječar
-JKP Parking servis, Čačak
-Parking servis, Jagodina
-JKP Bioktoš, Užice
-JP Poslovni centar, Kruševac
-JKP Parking servis, Sombor
-DOO KOMDEL, Beograd
-JKP Parking Servis Novi Sad
-JKP Lazarevac, Lazarevac
-PSC Mobile Solutions, Beograd
-JKP Parking Smederevo, Smederevo

© 2022 PARkon - Regionalna konferencija o parkiranju. Sva prava zadržana. Website by CONNECTIONS